Ulike roller i systemet

I systemet finnes det ulike roller, som alle har ulike funksjoner. Man kan ha flere roller og funksjoner samtidig, eller man kan ha bare én. Her kommer en kort oppsummering av de ulike rollene og nyttige linker for å finne frem til infoartiklene du kan trenge.


De ulike rollene er kommuneansvarlig, testleder, instruktør og kandidat/kursdeltaker.Kommuneansvarlig - Hovedadministrator

Kommuneansvarlig har ansvaret for å opprette rom og testledere/instruktører og å sørge for at maskinene møter de nødvendige standardene. Kommuneansvarlig har også ansvaret for å godkjenne kandidater som er meldt opp til eksamen. 


Det finnes artikler for og om kommuneansvarlige her: https://jeger.flexiteexam.no/nb-NO/support/solutions/folders/5000261280Testleder - Lokaladministrator

Testleder har ansvaret for gjennomføringen av eksamen. Dette består i å opprette eksamen, legge til kandidater på prøven, dele ut brukernavn, passord og dagens kode, samt følge med på eksamensgjennomføringen


Det finnes artikler for og om testledere her: https://jeger.flexiteexam.no/nb-NO/support/solutions/folders/5000261280Kursleder - Instruktør

Kursleder er den som avholder kurset, og kalles også en instruktør. Kursleder har som oppgave å opprette kurs, registrere kursdeltakere og sende kursbevis.


Det finnes artikler for og om instruktører her: https://jeger.flexiteexam.no/nb-NO/support/solutions/folders/5000261281Kandidat

Først må man ta jegerprøvekurs, og mer om dette finner du ved å kontakte kommunen eller et godkjent studieforbund. Når man er kursdeltaker, kan instruktøren registrere oppmøte i våre systemer og dele ut kursbevis etter gjennomført kurs. Deretter må man melde seg opp og betale for å kunne ta eksamen.


Det finnes artikler for og om kandidater her: https://jeger.flexiteexam.no/nb-NO/support/solutions/folders/5000265147 


Se gjerne vår artikkel om ofte stilte spørsmål eller våre videoguider for mer informasjon. Også Miljødirektoratet har nyttig info, ellers kan vi anbefale å kontakte kommunen du ønsker å ta kurs/eksamen i.