Kommuneansvarlig - Hovedadmin

Kommuneansvarlig har ansvaret for å opprette testsenter og sørge for at testsenterets datamaskiner er teknisk godkjent. Kommuneansvarlig har også ansvaret for å godkjenne kursdeltakere som er meldt opp til eksamen. Videre kan kommuneansvarlig opprette instruktører og testledere.


Testleder - Lokaladmin

Testleder har ansvaret for gjennomføringen av eksamen. Dette består i å opprette eksamen, legge kursdeltakere til eksamen, dele ut brukernavn og passord og overvåke eksamensgjennomføringen.


Kursleder - Instruktør