Når man skal opprette en eksamen, må man velge et rom man kan ha den på. Rom tar over funksjonen som et testsenter hadde. Klikk på Prøvested. Du får da en oversikt over kommunen du er ansvarlig for. 


Under kommunen listes det opp hvilke rom som er tilgjengelige og hvor mange kandidater det er plass til på det rommet. 


For å opprette et nytt rom klikk Opprett rom. Fyll deretter ut tabellen og klikk Lagre rom.


Rommet vil nå vises i listen. Om du ønsker å gjøre endringer på et av rommene, klikker du på romnavnet. Om du vil fjerne det, klikk Fjern rom.

Et rom trenger ikke å bli teknisk godkjent. Det er klart til bruk. Det er likevel viktig å være klar over at nettlesere og operativsystem bør være oppdaterte.