For å opprette rom begynner man ved å gå til prøvestedet. Trykk på Prøvestad. Da får du opp en oversikt over kommunen du har ansvar for. Her kan du opprette og redigere rom, testledere og instruktører.Trykk på Rom. Da listes det opp hvilke rom som er tilgjengelige og hvor mange kandidater det er plass til på det rommet. Klikk på Opprett rom.Da får du opp denne boksen. Fyll ut tabellen og klikk Lagre rom.Rommet vil nå vises i listen. 


Om du ønsker å gjøre endringer på et av rommene, klikker du på romnavnet. Om du vil fjerne det, klikk Fjern romEt rom trenger ikke å bli teknisk godkjent. Det er klart til bruk. Det er likevel viktig å være klar over at nettlesere og operativsystem bør være oppdaterte.