For å opprette testledere og instruktører begynner man ved å gå til prøvestedet. Trykk på Prøvestad. Da får du opp en oversikt over kommunen du har ansvar for. Her kan du opprette og redigere romtestledere og instruktører.


Her listes det opp hvilke testledere, instruktører og liknende som er i kommunen. Du kan også sende påloggingsinformasjon og deaktivere brukere. Klikk på Opprett bruker.Da får du opp denne boksen. Fyll inn navn, e-post og mobiltelefonnummer. Du må også klikke på Aktivert og legge inn brukerrolle. En testleder skal ha rollen som heter Lokal administrator. Instruktører gis rollen Instruktør. Klikk Lagre når du har lagt inn personalia og valgt brukerrolle.Den nye brukeren vil nå vises i listen. Om du ønsker å gjøre endringer kan du klikke på navnet, gjøre endringer og lagre. For å slette brukeren klikk på Deaktiver bruker. Send brukernavn og passord på e-post og sms ved å klikke Send påloggingsinformasjon.