For å opprette en testleder eller instruktør går du til Prøvested og velger Brukere.

Klikk på Opprett brukere og fyll inn navn, e-post og mobiltelefonnummer. En testleder skal ha rollen som heter Lokaladmin, så klikk på den. Klikk Lagre. Instruktører gis rollen Instruktør.
Den nye brukeren vil nå vises i listen. Om du ønsker å gjøre endringer, kan du klikke på navnet, gjøre endringer og lagre. For å slette brukeren, klikk Fjern bruker. Send brukernavn og passord på e-post og sms ved å klikke Send påloggingsinformasjon.