Når kandidatene skal gjennomføre eksamen, setter de seg ved hver sin datamaskin. Datamaskinen må ha oppdatert nettleser og operativsystem. Les mer om dette her. Testleder deler ut brukernavn og passord til de av kandidatene som ikke har med seg dette, og de logger seg på ved å gå på http://www.jegerproveeksamen.no og velge Logg inn


Etter pålogging kan kandidaten velge foretrukken målform / språk. Dersom en kandidat har lesevansker, bør vedkommende velge bokmål da det målføret er klargjort med lyd på oppgavene. Klikk på lydikonet for å få lyd.


Kandidatene blir bedt om dagens kode etter valg av målform.


Testleder kan følge kandidatenes progresjon fra startsiden. Klikk på Se progresjon


Før kandidatene har startet eksamen, vises dette: 


Etter hvert som kandidatene har startet prøven, vil statusen endre seg: 


Når kandidatene har vært gjennom eksamen, vil testleder få en oversikt over deres resultater. 


Kandidater som har score på 40 eller mer, har bestått eksamen. Resultatet til samtlige kandidater blir sendt automatisk inn til Jegerregisteret. 


Kandidatene har 50 minutter på seg til å gjennomføre eksamen. Det er testlederen sin oppgave å passe tiden, da eksamenen ikke automatisk stopper opp etter 50 minutter. På denne måten kan testlederen gi utvidet tid til kandidater som har behov for det