Etter gjennomført eksamen kan testleder dele ut eksamensbevis til kandidatene som har bestått eksamen. Man kan velge å dele ut til alle kandidatene, noen av kandidatene eller én og én kandidat. Bla nedover for å se fremgangsmetodene og hvordan diplom på mail ser ut. Kandidater som ikke har bestått prøven, vil ikke få tilsendt mail, uansett metode. 


Skrive ut eksamensbevis til alle kandidater

Man kan skrive ut eksamensbevis til alle kandidatene som har bestått. Da laster man ned en PDF-fil som man kan skrive ut. Åpne den aktuelle prøven og trykk på Rapporter.Velg Skriv ut diplom for alle. En PDF-fil med eksamensbevis for kandidatene blir da lastet ned i nettleseren din.
Diplom på e-post til én og én kandidat

Du kan også sende diplomet på e-post til én og én kandidat. Åpne den aktuelle prøven og klikk på tannhjulet til høyre for kandidaten.Velg så Send diplom per e-post.Diplom på e-post til flere kandidater

Dersom du ønsker å sende diplom til flere på en gang, huker du av i boksen til venstre for brukernavnene. Antall kandidater som er huket av står i parentes, og det er da disse som får mailen. Det er også mulig å velge alle brukerne ved å trykke på den tomme boksen ved siden av Brukernavn.På bildet under ser vi at alle kandidatene i prøven har blitt valgt og markert i boksene. Man kan også se antall valgte kandidater i parentesen over kandidatinfoen. Her er altså 2 av 2 kandidater markert.


For å sende diplomet på e-post trykk på Send diplom per e-post.Diplom sendt på mail

Diplom på mail vil likne mailen på bildet under.