Alle kurs du holder skal registreres i løsningen/systemet. For å gjøre dette logger du inn i systemet. Her får du en oversikt over alle kurs du har registrert. Første gang du logger på systemet, vil derfor denne listen være tom. Når du skal registrere nytt kurs, klikker du på Opprett nytt.Du vil da få opp fire valg. Etter 2017 skal alle instruktører som holder kurs ha gjennomgått oppfriskningskurset og benytter seg da av kursmalene som heter Jegerprøvekurs ny modell 2017. Forskjellen på de tre malene er hvordan de er lagt opp - over 5 sammenhengende dager, over to langhelger, eller over 9 dager. Klikk på den malen du ønsker å benytte. Når du har opprettet kurset, kan du fylle inn Studieforbund, sted og kursets godkjenningsnummer. Godkjenningsnummer sendes av Studieforbundet. Du kan også legge inn inntekter, utgifter, antall dugnadstimer og eventuelt legge ved en merknad. Dette vil overføres til Studieforbundet om de har lagt til rette for elektronisk overføring av kursrapporten. Merk at du skal kun skrive tall i feltene for inntekter, utgifter og dugnadstimer.Klikk på Samlinger for å legge inn rett dato på kurskveldene. Timeantallet hver samling skal ha er predefinert. Kurset er nå registrert. Dersom du skal arrangere flere kurs, gjentar du disse stegene for hvert kurs.


Nå er det klart for å registrere kandidater