Alle kurs du holder, skal registreres inn. For å gjøre dette logger du på systemet. Her får du en oversikt over alle kurs du har registrert at du skal holde. Første gang du logger på systemet, vil derfor denne listen være tom. Når du skal registrere inn et nytt kurs, klikker du på Opprett nytt.


 

 

Du vil da få opp fire valg. Jegerprøvekurs er kursmalen som skal brukes frem til instruktøren som skal holde kurset har vært på oppfriskningskurs i regi av NaCl. Kurset holdes etter gammel modell og ut fra det gamle kursmaterialet. Etter at instruktøren har vært på oppfriskningskurs, skal en av de tre andre kursmalene benyttes. Etter 2017 skal alle instruktører som holder kurs ha gjennomgått oppfriskningskurset og benytte seg av kursmalene som heter Jegerprøvekurs ny modell 2017. Forskjellen på de tre malene er hvordan de er lagt opp - over 5 sammenhengende dager, over to langhelger, eller over 9 dager. Klikk på den malen du ønsker å benytte. 

 
Når du har opprettet kurset, kan du fylle inn Studieforbund, sted og kursets godkjenningsnummer. Godkjenningsnummeret sendes dere av Studieforbundet. Du kan også legge inn inntekter, utgifter, antall dugnadstimer og eventuelt legge ved en merknad. Dette vil overføres til Studieforbundet om de har lagt til rette for elektronisk overføring av kursrapporten. Merk at du KUN skal skrive tall i feltene for inntekter, utgifter og dugnadstimer.
Klikk på Samlinger for å legge inn rett datoer på kurskveldene. Timeantallet hver samling skal ha, er predefinert. 

Kurset er nå registrert. Dersom du skal arrangere flere kurs, gjentar du disse stegene for hvert kurs.