Kandidater som skal ta jegerprøveeksamen, må selv registrere seg på "Min side" for å få betalt jegerprøveavgiften. Det gjør arbeidet med å legge inn kandidater på et kurs lettere for dere. For å registrere kandidater på et kurs, åpner du kurset du ønsker å registrere kandidater på. Velg Legg til deltaker. 
Du kan søke etter en kandidat ved å legge inn fornavn, etternavn, mobiltelefonnummer eller fødselsnummer. Når du har lagt inn ett av disse, klikker du Søk. Du kan også søke på brukernavnet kandidaten har fått da han eller hun registrerte seg. Du kan ikke søke på både fornavn og etternavn samtidig. Dersom kandidaten har registrert seg, vil du få opp ett eller flere treff. Søk på navn kan gi mange treff. Klikk Legg til på kurs på den rette deltakeren. 

Om du ikke får opp noen treff eller du ikke finner riktig kandidat, må du sjekke om opplysningene du har mottatt er riktige. Er fødselsnummer riktig? 

Dersom opplysningene er riktige men du fremdeles ikke finner kandidaten, har han/hun ikke registrert seg. Kandidatene må registrere seg selv før du kan legge han til på kurset. 


Når du har lagt inn alle kandidatene, er det viktig at du registrerer inn deltagelse på hver samling. Dette er for at testleder og kommuneansvarlig skal kunne se at de formelle kravene for gjennomføring er til stede før de melder opp og godkjenner kandidatene til eksamen. Klikk på Samlinger.


Velg hvilken samling du vil registere deltakelse på. 

Klikk på ikonene for å registrere om en kandidat ikke har deltatt, har deltatt eller har gjennomført samlingen nettbasert. Gå tilbake til oversikten ved å bruke tilbaketasten i nettleseren. Du vil da se hvem som har deltatt på den aktuelle samlingen. 


Det kan være lurt å skrive ut deltagelsesskjema for kandidatene. Dette gjør du ved å klikke på ikonet for kursbevis som du finner helt til høyre i feltet til kandidaten. Skjema blir da lastet ned, og du kan skrive det ut og signere det for kandidaten.