Kursdeltakere som skal ta jegerprøveeksamen, må selv registrere seg på "Min side" for å få meldt seg opp til eksamen og betalt jegerprøveavgiften. Det gjør arbeidet med å legge inn kursdeltakere på et kurs lettere for dere. For å registrere kursdeltakere må du først opprette et kurs. Når kurset er opprettet, åpner du kurset du ønsker å registrere kursdeltakerne på. Velg Legg til deltaker. Du kan søke etter en kursdeltaker ved å legge inn fornavn, etternavn, mobiltelefonnummer eller fødselsnummer. Når du har lagt inn ett av disse, klikker du Søk. Du kan også søke på brukernavnet kursdeltakeren fikk da h-n registrerte seg. Du kan ikke søke på både fornavn og etternavn samtidig. Dersom kursdeltakeren har registrert seg, vil du få opp ett eller flere treff. Søk på navn kan gi mange treff. Klikk Legg til på kurs på den rette deltakeren. Om du ikke får opp noen treff eller du ikke finner riktig kursdeltaker, må du sjekke om opplysningene du har mottatt er riktige. Dersom opplysningene er riktige, men du fremdeles ikke finner kursdeltaker, har h-n ikke registrert seg. Kursdeltakerne må registrere seg før du kan legge dem til på kurset. Når du har lagt inn alle kursdeltakerne, er det viktig at du registrerer deltagelse på hver samling. Dette er for at testleder og kommuneansvarlig skal kunne se at de formelle kravene er til stede før de melder opp og godkjenner kandidatene til eksamen. Klikk på Samlinger.Velg hvilken samling du vil registere deltakelse på. 


Klikk på ikonene for å registrere om en kursdeltaker ikke har deltatt, har deltatt eller har gjennomført samlingen nettbasert. Gå tilbake til oversikten ved å bruke tilbaketasten i nettleseren. Du vil da se hvem som har deltatt på den aktuelle samlingen. Det kan være lurt å skrive ut deltagelsesskjema for kursdeltakerene. Dette gjør du ved å klikke på ikonet for kursbevis som du finner helt til høyre i feltet til kursdeltakeren. Skjema blir da lastet ned, og du kan skrive det ut og signere det for kursdeltakeren.


Når kurset er ferdig, kan du laste ned rapporter og kursbevis.