Når du melder deg opp til eksamen, skal du velge den kommunen du skal ta eksamen i, ikke den kommunen du bor i. Dersom du har valgt feil, kan du endre dette ved å logge på Min side her. Klikk Bytt kommune.





Velg Fylke og deretter kommune, klikk Meld opp.