Det er en del som skiller det nye grensesnittet fra det gamle. Denne artikkelen vil ta for seg forskjellene mellom dem slik at du lettere kan bruke systemet korrekt. 


Når du logger deg inn nå, får du opp denne siden: Infotavle inneholder informasjon som er nyttig å få med seg. Gjør det til en vane å alltid lese gjennom disse meldingen. 

Kommende prøver viser prøver som er satt opp framover i tid, mens Dagens prøver viser kun de prøvene du skal ha i dag. 


I det gamle grensesnittet opererte vi med Kommune som overordnet nivå og Prøvesteder som underordnet nivå. Du har fortsatt gruppetreet her, men det skal kun brukes for å se på gamle eksamener. Når du skal jobbe i systemet, er det viktig at du holder deg på toppnivået. På bildet under heter kommunen Torills testkommune, mens prøvestedene er Filial Moksheimåsen, Test Erik senter og Torill testkommune. 
I stedet for prøvesteder bruker vi nå Rom. Alle eksamener må avholdes på et rom. Klikk på Prøvested i toppmenyen for å opprette rom. Fra fanen Prøvested vil du også få tilgang til adminbrukerne ved prøvestedet. En testleder har rollen Lokal administrator, kommuneansvarlig er Hovedadministrator og instruktøren må få rollen Instruktør.


Den største forskjellen er nok når man skal godkjenne en kursdeltaker. Første trinn er å opprette en eksamen. Klikk Prøver i toppmenyen og velg Prøver. Her kan du opprette eksamen og sette dato og klokkeslett. Du skal ikke legge til kursdeltakere inni eksamenen. Når du har opprettet eksamenen, klikker du på Prøver i toppmenyen igjen, men denne gangen velger du Påmeldingslister. 


Det skal kun være en påmeldingsliste i hver kommune. Den heter bare "Påmeldingsliste" og er opprettet første gang en kursdeltaker registrerte seg i deres kommune. Klikk deg inn i påmeldingslista og flytt over kursdeltakerne som skal ta eksamen. Når du har gjort det, er kursdeltakerne godkjent. Om eksamen er betalt, vil de kunne ta eksamen den oppsatte dagen. 

 Når du skal følge prøven som testleder, gjør du det fra startsiden. Klikk på Se progresjon for å se status på prøven.