For å sende e-mail til kursdeltakerne, må vi velge den aktuelle prøve først. Klikk på prøven.Mailen vil bli sendt til alle  kursdeltakere som er huket av. Huk av den øverste for å huke alle samtidig.

Etter du har hukt de aktuelle  kursdeltakerne, Klikk Send e-post.


Når du har klikket Send e-post, vil dette vinduet dukke opp.

Om du ønsker større vindu til å skrive i, dra i det nedre høyre hjørnet.

Klikk på det tomme feltet og velg en kategori for å få en liste med Dynamiske ord.

Kategorier:     Incident

                        Time 

                        Recipient 

                        SystemDu må skrive noe i feltet før Dynamiske ord vil fungerer.

Klikk Send når den er ferdig skrevet.