Etter at du har opprettet en prøve, kan du legge til testleder. Dette gjør at navnet på testleder vil komme på eksamensbeviset til kandidater med gjennomført prøve.


Gå inn på Prøver og velg Prøver. Klikk deg inn på den prøven du vil legge til en testleder og velg Ansatte. Trykk på Legg til administrativt personell.


Velg fra listen den personen som skal holde prøven. Trykk på Rolle og velg Testleder. Trykk på Legg til.


Personen er nå lagt til prøven. Hvis du vil legge til flere personer, gjentar du stegene ovenfor. Vil du fjerne personen, trykker du på tannhjulet og velger Fjern.