Her kommer en liste over ofte stilte spørsmål. Om du ikke finner svar på spørsmålet ditt, anbefaler vi at du søker på problemet ditt i søkefeltet. Ellers kan du også ta kontakt med support på denne siden ved å bruke chat eller registrere en sak.


Hvem kan ta jegerprøveeksamen?

For å ta jegerprøveeksamen, må du ha gjennomført obligatorisk jegerprøvekurs, registrert deg som jegerprøvekandidat og ha betalt eksamensavgiften. Eksamensavgiften betales fra «Min side» som du får tilgang til etter registrering. Trykk her for å registrere deg.Hvordan melde seg opp til jegerprøveeksamen?

Vanligvis ordner kursarrangør med oppmelding til eksamen for alle som har gjennomført kurset. Hvis ikke må du ta kontakt med din kommune for å melde deg opp til eksamen. Kommunen krever da dokumentasjon på gjennomført kurs. Skjema for dokumentasjon av gjennomført kurs lastes ned fra www.miljødirektoratet.no/jegerproven og fylles ut av kursarrangør.Hvor mange oppgaver er det på jegerprøveeksamen?

Eksamen består av 50 oppgaver. Oppgavene er varierte, og det er kun ett svaralternativ som er riktig.Hvor lang tid har jeg på meg under jegerprøveeksamen?

Du har 50 minutter på deg til å gjennomføre eksamen. Dersom det oppstår tekniske problem under gjennomføringen, kan testleder gi deg mer tid. Dersom du har lese- og/eller skrivevansker kan du ha rett på forlenget tid på eksamen, snakk med testleder i din kommune i forkant av eksamen.Er det tillatt å bruke hjelpemidler på jegerprøveeksamen?

Nei. Det er ikke tillatt med hjelpemidler.Hva skjer når jeg består jegerprøveeksamen?

Ved bestått eksamen sendes resultatet og dine personalia automatisk til Jegerregisteret.Hvor mange riktige svar må jeg ha for å bestå eksamen?

For å bestå jegerprøveeksamen må minst 40 av i alt 50 oppgaver være korrekt besvart.Hva må jeg ha med på eksamen?

Du må ha med deg gyldig legitimasjon, samt brukernavn og passord til Min side.Hvor kan jeg ta jegerprøvekurset?

Det er fem studieforbund som har inngått avtale med Miljødirektoratet om å være kursarrangør på det obligatoriske jegerprøvekurset. Se www.miljødirektoratet.no/jegerproven for å finne en kursarrangør. Etter endt kurs skal kursarrangøren utstede kursbevis, samt bekrefte overfor kommunen at du har gjennomført kurset og er klar for eksamen.Trenger kursdeltakerne diplom som bevis på at de har tatt jegerprøveeksamen?

Nei. Kursdeltakerne bruker jegeravgiftskortet som bevis på at de har tatt jegerprøveeksamen.Hvilket tilbud finnes for kursdeltakere som ikke forstår norsk?

Eksamen er tilgjengelig på engelsk. Etter pålogging velger kursdeltakeren engelsk versjon av eksamen.Lese- og skrivevansker?

Dersom du har lese- og skrivevansker, er jegerprøveeksamen utformet med tanke på at det likevel skal være enkelt å ta eksamen for deg.

Dette er gjort gjennom at alle oppgavene kan besvares ved å klikke med musa. Det er ikke nødvendig å skrive noen ting.


I tillegg kan du på bokmålsversjonen av jegerprøveeksamen velge å få opplest alle oppgavene og de ulike svaralternativene. Dette kan du gjøre ved å klikke på det lille lydikonet som vil ligge oppe til venstre på hver enkelt oppgave. Oppgavespørsmålet vil da bli automatisk opplest, og deretter blir det enkelte svaralternativet uthevet mens lyden for det leses opp.


Per i dag er det kun i bokmålsversjonen av jegerprøveeksamen at du kan få opplest lyd. Eksempelprøven til jegerprøveeksamen har heller ikke støtte for opplesing av lyd.