Kandidater som stryker

Kandidater som stryker har selv ansvar for å logge seg på Min side og velge hvilken kommune han eller hun vil ta neste eksamen i. Kandidaten vil da legges til Påmeldingslista i den valgte kommunen. Kommuneansvarlig kan flytte kandidaten til en ny prøve. 


Kandidater som ikke får bestått skal IKKE flyttes fra prøven med stryk til en ny prøve. Prøven skal heller IKKE nullstilles. 


Dette er artikkelen som forklarer kandidatene hvordan de melder seg opp til ny prøve: Kandidater som har strøket.


Kandidater som ikke møter til eksamen

Det hender at kandidater uteblir fra en eksamen. Så lenge kandidaten er lagt til en prøve på en bestemt dato, skal man IKKE slette kandidaten fra denne prøven. Man må da heller finne en ny dato for eksamen og flytte kandidaten til denne. Det er dessverre ikke mulig å flytte en kandidat tilbake til påmeldingslista.