Kursdeltakere som stryker

Kursdeltakere som stryker har selv ansvar for å logge seg på Min side og velge hvilken kommune han eller hun vil ta neste eksamen i. Kursdeltakeren vil da legges til Påmeldingslista i den valgte kommunen. Kommuneansvarlig kan da flytte kandidaten til en ny prøve. 


Kursdeltakere som ikke får bestått skal IKKE flyttes fra prøven med stryk til en ny prøve. Prøven skal heller IKKE nullstilles. Man må melde seg opp til og betale for et nytt forsøk.


Denne artikkelen forklarer hvordan man melder seg opp til ny prøve: Kandidater som har strøket.


Kursdeltakere som ikke møter til eksamen

Det hender at kursdeltakere uteblir fra en eksamen, for eksempel ved sykdom. Så lenge kursdeltakeren er lagt til en prøve på en bestemt dato, skal man IKKE slette kursdeltakeren fra denne prøven. Man må da heller finne en ny dato for eksamen og flytte kandidaten til den nye prøven. For å flytte kandidaten trykker man på den tomme ruten ved brukernavnet, som vist under. Den vil da bli blå, og man kan trykke på Flytt valgte. 


Man kan velge flere kandidater på en gang hvis man ønsker det. Tallet i parentes etter "Flytt valgte" viser hvor mange kandidater som er markert.


Når man trykker på Flytt valgte, får man opp en oversikt over hvilke prøver man kan flytte kandidaten til. Det er dessverre ikke mulig å flytte kursdeltakere tilbake til påmeldingslista. I dette tilfellet er det bare én prøve å flytte kandidaten til, men det kan være flere. Marker hvilken prøve du ønsker å flytte kandidaten(e) til og trykk Flytt til valgte og deretter Ferdig. Nå ligger kandidaten(e) i den nye prøven.