Kursdeltakere som stryker

Kursdeltakere som stryker har selv ansvar for å logge seg på Min side og velge hvilken kommune han eller hun vil ta neste eksamen i. Kursdeltakeren vil da legges til Påmeldingslista i den valgte kommunen. Kommuneansvarlig kan flytte kandidaten til en ny prøve. 


Kursdeltakere som ikke får bestått skal IKKE flyttes fra prøven med stryk til en ny prøve. Prøven skal heller IKKE nullstilles. 


Dette er artikkelen som forklarer kursdeltakeren hvordan de melder seg opp til ny prøve: Kandidater som har strøket.


Kursdeltakere som ikke møter til eksamen

Det hender at kursdeltakere uteblir fra en eksamen. Så lenge kursdeltakeren er lagt til en prøve på en bestemt dato, skal man IKKE slette kursdeltakeren fra denne prøven. Man må da heller finne en ny dato for eksamen og flytte kandidaten til denne. Det er dessverre ikke mulig å flytte en kursdeltaker tilbake til påmeldingslista.