Systemet er lagt opp til at man skal kunne ta kurs og eksamen i ulike kommuner, og man trenger ikke å bo i kommunene det gjelder.


For å kunne ta eksamen må man registrere seg som kandidat og betale prøveavgiften. Da velger man hvilken kommune man skal ta eksamen i. Så lenge man kan dokumentere at man har fullført et jegerprøvekurs, og kommunen tilbyr eksamensgjennomføringer, er det mulig å ta eksamen i den kommunen man ønsker. Ta kontakt med kommunen du ønsker å ta eksamen i og hør om de har kommende eksamensgjennomføringer.


Noen ganger melder man seg opp i feil kommune eller ønsker å endre hvilken kommune man skal ta eksamen i. Man kan lett endre eksamenskommune. Da vil også betalingsstatusen følge med endringen.