Kandidater som skal ta jegerprøveeksamen på Svalbard skal IKKE bruke betalingsløsningen i systemet. Betalingen skal skje til Sysselmesteren/Miljøfondet, og gjøres ved fysisk oppmøte på sysselmesterens kontor. 


Du følger stegene i denne artikkelen, men stopper etter du har registrert deg. For mer info om betaling kan du lese mer her


Om du stryker, må du IKKE betale avgiften på nytt, i tråd med §6 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-12-01-1578 .