Kommuneansvarlige / testledere

Om kommuneansvarlige og testledere
Kommuneansvarlig - Hovedadmin Kommuneansvarlig har ansvaret for å opprette testsenter og sørge for at testsenterets datamaskiner er teknisk godkjent. Kommu...
Mon, 28 Aug, 2017 at 8:39 PM
Opprett rom
Når man skal opprette en eksamen, må man velge et rom man kan ha den på. Rom tar over funksjonen som et testsenter hadde. Klikk på Prøvested. Du får da en o...
Mon, 28 Aug, 2017 at 8:43 PM
Opprette testleder eller instruktør
For å opprette en testleder eller instruktør går du til Prøvested og velger Brukere. Klikk på Opprett brukere og fyll inn navn, e-post og mobiltelefonn...
Mon, 27 Aug, 2018 at 4:29 PM
Teknisk godkjenning av testsenter
Det er ikke lenger nødvendig å teknisk godkjenne et testsenter eller rom før eksamen. For at kandidaten skal kunne løse alle oppgavene, er det viktig at mas...
Mon, 27 Aug, 2018 at 4:32 PM
Opprette eksamen
For å kunne opprette en eksamen, må du velge Prøver fra nedtrekksmenyen under Prøver.   Siden du kommer til viser deg en oversikt over tidligere prøve...
Mon, 27 Aug, 2018 at 4:58 PM
Kandidater som har benyttet den nye betalingsløsningen
Alle kandidater som skal ta jegerprøveeksamen, må betale en avgift på 300 kroner. Fra januar 2016 skal alle benytte den nye betalingsløsningen på nett. Det ...
Mon, 28 Aug, 2017 at 8:59 PM
Godkjenning av kandidater for eksamen
Før du kan godkjenne en kandidat, må du ha opprettet en eksamen. Når man godkjenner kandidater, flytter man dem fra påmeldingslista til en eksamen. Datoen p...
Mon, 27 Aug, 2018 at 5:09 PM
Brukernavn, passord og dagens kode for kandidatene
Kandidater som har registrert seg selv på "Min side", har mottatt sms og e-post med sitt eget brukernavn og passord. Det står i meldingen at de sk...
Wed, 30 Aug, 2017 at 5:14 PM
Gjennomføre eksamen
Når kandidatene skal gjennomføre eksamen, setter de seg ved hver sin datamaskin. Datamaskinen må ha oppdatert nettleser og operativsystem. Les mer om dette ...
Wed, 13 Feb, 2019 at 3:09 PM
Kandidater som stryker eller ikke møter til eksamen
Kandidater som stryker Kandidater som stryker har selv ansvar for å logge seg på Min side og velge hvilken kommune han eller hun vil ta neste eksamen i. Ka...
Mon, 27 Aug, 2018 at 5:16 PM