Prøveleder

Steg for steg guide - Prøveleder
Dette er en "steg for steg" guide for deg som er prøveleder for jegerprøveeksamen. Denne guiden er skrevet med formål om å gi deg som prøvelede...
Fri, 14 Apr, 2023 ved 6:46 PM
Video fra grensesnitt for prøveleder
Dette er en video som viser grensesnittet i systemet for prøveleder. Videoen forklarer steg-for-steg hvordan systemet brukes, og hvordan de ulike funksjonen...
Mon, 13 Mar, 2023 ved 9:45 PM
Gjennomføring av jegerprøveeksamen for kandidater med behov for tilrettelagt prøve
Det er prøveleder sitt ansvar å kartlegge om noen av kandidatene føler behov for særskilt tilrettelagt prøve, f.eks på grunn av at de har dysleksi. Diss...
Wed, 24 Mai, 2023 ved 5:11 PM