Det er prøveleder sitt ansvar å kartlegge om noen av kandidatene føler behov for særskilt tilrettelagt prøve, f.eks på grunn av at de har dysleksi.


Disse hjelpemidlene er tilgjengelig under gjennomføring av eksamen:

  1. Opplesning av oppgavetekst + svaralternativ på alle oppgaver i prøven. Det ligger et lydikon inne på hver oppgave i prøven. Om man trykker på lydikonet vil oppgavetekst og svaralternativ leses opp. Man kan trykke på lydikonet og få opplesning så mange ganger man vil. Om kandidaten sitter i eksamenslokale sammen med andre kandidater kan hen bruke hodetelefoner.

    Bildet nedenfor viser hvor lydikonet er plassert
  2. Mulighet for å gi ekstra prøvetid. Prøveleder kan gi ekstra prøvetid utover de ordinære 50 minuttene om kandidaten har behov for det. Det finnes ikke noen regler for hvor mye ekstratid man kan gi for en kandidat med behov for tilrettelagt prøve. Man gir kandidaten den tiden hen trenger for å komme seg gjennom prøven.

    I supportguiden for prøveleder under punkt 6 står det forklart hvordan man gir en kandidat ekstra tid: https://jeger.flexiteexam.no/nb-NO/support/solutions/articles/5000880191-steg-for-steg-guide-pr%C3%B8veleder#6.-Ekstra-tid


  3. Mulighet for å ta prøve på nettbrett. Noen kandidater har behov for å lese på en skjerm som er større enn en vanlig mobiltelefon. Appen er tilgjengelig både for mobil og nettbrett. Om noen har behov for større skjerm så er det fullt mulig å gjennomføre på et nettbrett.