Dette er en "steg for steg" guide for deg som er kommuneansvarlig for jegerprøveeksamen. Denne guiden er skrevet med formål om å gi deg som kommuneansvarlig den opplæringen du trenger for å ta i bruk systemet for gjennomføring av jegerprøveeksamen. Guiden er skrevet steg for steg, så om du følger den kronologisk vil du få den opplæringen du trenger for å ta i bruk systemet på egenhånd.INNHOLDSFORTEGNELSE
1. Innlogging


1. Logg inn med ditt brukernavn og passord via https://jegerproven.enovateas.com/login. Brukernavn og passord er det samme som du brukte i det gamle systemet. 2. Etter du har trykket på "Logg inn" vil du bli sendt videre til side for tofaktorautentisering. Du vil motta 2FA-koden på SMS til det telefonnummeret som er registrert på brukeren din. Om det ligger feil telefonnummer registrert på deg, ta kontakt med Enovate Support!
2. Informasjonssiden

Etter at du har logget inn kommer du til informasjonssiden. Under "Informasjon" vil du se viktige beskjeder som er lagt ut. Gjerne sjekk denne informasjonstavlen hver gang du logger inn. Dette er det samme som infotavlen i det gamle systemet. Klikk på "Fortsett" for å komme videre til grensesnitt for kommuneansvarlig.


3. Godkjenning av kandidater (påmeldingslisten)

Det er viktig at du som kommuneansvarlig godkjenner kandidatene i forkant av eksamen. Å godkjenne kandidater er det samme som å flytte kandidater fra påmeldingsliste til prøve i det gamle systemet.

Kandidatene havner på denne listen når de har registrert seg i appen og meldt seg på eksamen i din kommune. Den fungerer på akkurat samme måte som den gamle påmeldingslisten. Finnes ikke kandidaten på listen har ikke kandidaten registrert seg som kandidat.

I stedet for at dere skal drive å flytte på kandidatene fra ulike lister og ulike prøver er det nå bare å huke av kandidatene på "Godkjenn for eksamen", og de er klar til å ta prøve. Det er ingen behov for å opprette prøve eller flytte kandidater fra en liste, til en annen.

NB! 
Kandidater skal bare godkjennes om alle kurssamlinger er fullført og registrert (eller om kandidat kan vise frem kursbevis på fullført kurs.1. Dette er siden du kommer til etter du har trykket på fortsett fra informasjonssiden. Kommuneansvarlig har flere rettigheter enn prøveleder, og har blant annet ansvar for godkjenning av kandidater i forkant av eksamen. Er ikke kandidatene godkjent før eksamen vil de ikke få mulighet til å starte eksamen.

Man ser oppdatert deltakelse på kurs under "Kurssamlinger". Under "Kursarrangør" ser du hvem som er arrangør for kurset. "Instruktører" viser navn på instruktørene på kurset. 

2. Til høyre ser du skjermbilde av hvordan det ser ut i appen til kandidaten når de ikke er blitt godkjent av kommuneansvarlig. De får opp en gul boks med beskjed om at de må godkjennes av kommuneansvarlig før de kan starte eksamen.3. For å godkjenne kandidater huker du av i sirkelen til høyre for kandidaten under "Godkjenn for eksamen". Kandidaten vil da flyttes over til listen hos prøveleder. Om kandidaten har betalt eksamensgebyret vil den gule boksen forsvinne, og de vil få opp knappen "Start eksamen" (se skjermbilde nedenfor til høyre).4. Kandidaten i skjermbildet ovenfor er nå klar til å ta eksamen, og du har gjort din jobb som kommuneansvarlig.  

5. Greit å vite: 

 • Om du har flere kandidater og lange liste kan du bruke søkefeltet oppe til høyre for å filtrere på kandidater. Du kan søke på navn eller brukernavn. (Feltet er markert med rødt i skjermbildet under.)


 • Nede til høyre på siden har du en oversikt over hvor mange kandidater som er godkjent, og hvor mange som venter på godkjenning. (Feltet er markert med rødt nede til høyre i skjermbildet under)


4. Gjennomfør eksamen som prøveleder

Etter at du har godkjent kandidatene for prøve er de klar til å gjennomføre eksamen. Følg videre beskrivelse for hvordan prøveledergrensesnittet fungerer for deg som kommuneansvarlig.1. Klikk på "Gjennomfør eksamen" oppe på menyen for å komme videre til grensesnittet for prøveleder.
2. Du er nå kommet til grensesnittet for prøveleder. Om du ser på listen under så ser du at kandidaten jeg godkjente tidligere har havnet på denne listen. De resterende kandidatene som ikke ble godkjent legges ikke på denne listen med mindre du godkjenner dem i grensesnittet for kommuneansvarlig. 
3. På denne siden kontrolleres kandidatene før start av eksamen. Les videre for forklaring på hvordan man kontrollerer og starter eksamen for kandidatene.


5. Verifisering og kontroll av enhetskode 


NB! Alle kandidater må godkjennes av kommuneansvarlig på forhånd for å kunne gjennomfør eksamen. Er ikke kandidatene blitt godkjent av kommuneansvarlig vil de ikke dukke opp i systemet til prøveleder.1. Etter å ha klikket på "Fortsett" på informasjonssiden skal du komme videre til denne siden. På denne siden verifiserer du at kandidatene er klar til å gjennomføre eksamen. Alle kandidater som er blitt godkjent av kommuneansvarlig for eksamen havner på denne listen.


2. Etter at en kandidat har trykket på "Start eksamen" i sin app vil det se ut slik som på skjermbildene nedenfor. 


Til høyre ser du hvordan det ser ut i kandidatens app. Du må sjekke om enhetskoden i systemet ditt stemmer overens med enhetskoden som viser i appen til kandidaten. Kandidaten får i mellomtiden beskjed om å vente på verifisering.

3. Når du har sjekket at enhetskoden til kandidaten stemmer overens med enhetskoden du ser i systemet ditt, huker du av i sirkelen under "Kontrollér enhet". Kandidaten er nå kontrollert og klar for eksamen. Til høyre ser du hva kandidaten ser på skjermen sin. Kandidat får beskjed om å vente på at prøveleder starter eksamen.

6. Start eksamen


1. Når alle kandidater er kontrollert og klare for eksamen trykker du på "Start eksamen" oppe til høyre.
2. Etter du har trykket på "Start eksamen" vil du bli sendt videre til prøveoversikten. Kandidaten kommer videre til side med informasjon om prøven, og får opp "Start eksamen"-knappen.
7. Progresjonsbaren 


1. Underveis i prøven kan du følge med på progresjonen til kandidatene. Progresjonsbaren viser hvor mange spørsmål kandidaten har besvart.2. Ønsker du å vite nøyaktig hvor mange spørsmål kandidaten har besvart kan du klikke på navnet til kandidaten for å få opp dette vinduet. Her ser du at kandidaten har besvart 8 av 50 spørsmål.


8. Ekstra tid

NB! I det gamle systemet var det ikke lagt inn tidssperre og det var opp til prøvelederne å følge med på tiden. I det nye systemet er det lagt inn tidssperre på prøven, og prøven til kandidaten vil stoppes når tiden er gått ut.

Har kandidaten behov for ekstra tid pga. f.eks. dysleksi, må prøveleder selv legge til ekstra tid i systemet.1. Klikk på navnet til kandidaten på listen for å få opp dette vinduet. For å gi ekstra tid legger du inn ønsket tid i feltet under "Gi mer tid". Tiden legges inn i minutter. Klikk deretter på "Lagre".

"Starttid" viser hvilket klokkeslett prøven ble startet, og "Tid igjen" viser hvor mye tid kandidaten har igjen av prøvetid.
2. Etter at du har lagt inn ekstra tid i feltet under "Gi mer tid" og trykket "Lagre" kommer det opp en ekstra rad med info om hvor mye ekstra tid som er gitt. Du ser også at "Tid igjen" er oppdatert med den ekstra tiden som er lagt til.


9. Legge til flere kandidater under pågående prøve


1. Det er mulig å legge til flere kandidater underveis i en prøve. Klikk på "Legg til kandidat" oppe på menyen til venstre.
2. Du blir så sendt videre til denne oversikten for å kontrollere enhetskode til de nye kandidatene som skal legges til prøven. Følg fremgangsmåte som beskrevet her.3. Etter enhetskoden er kontrollért, og du har huket av i sirkelen, trykker du på "Gå tilbake til eksamen" oppe på menyen til høyre for å komme tilbake til prøveoversikten. De nye kandidatene får startet prøven og skal bli lagt til i listen over pågående eksamener.4. Å legge til nye kandidater under en pågående prøve påvirker ikke de pågående prøvene. Alt foregår som normalt for de kandidatene som allerede har startet prøven sin.
10. Avvik

Avvik kan oppstå hos kandidater under prøvegjennomføringen. Det finnes to ulike avvikskategorier med ulik alvorlighetsgrad. Avvikene er klassifisert etter fargekodene gul og rød.


Forklaring på avvikskategoriene:

 • Gult avvik: Informasjon til prøveleder om at avviket har funnet sted, men prøven fortsetter som normalt for kandidaten. 


 • Rødt avvik:  Prøven pauses automatisk for kandidaten og prøveleder må undersøke hvorfor avviket oppstod før prøven eventuelt startes opp igjen for kandidaten.Hva skal jeg som prøveleder gjøre om det oppstår avvik underveis i prøvegjennomføringen?

Hvordan du som prøveleder skal håndtere de ulike avvikene avhenger av hvilken klassifisering avviket tilhører. Gule og røde avvik klassifiserer avvikene ut i fra alvorlighetsgrad.


 • Om gult avvik oppstår så er det ikke nødvendig å gjøre noe, med mindre du som prøveleder ser at det er behov for å gjøre noe. Prøven fortsetter som normalt for kandidaten om du ikke ser noen grunn til å pause prøven.

  Et gult avvik kan f.eks oppstå om kandidatens enhet har problem med tilkobling til nettet. Har kandidaten behov for videre bistand med å komme seg på nettet igjen, så kan du pause prøven til kandidaten for å sjekke opp i problemet. Ellers oppstår gule avvik bare med hensikt om å varsle deg som prøveleder, og det har ingen innvirkning på kandidatens prøve.


 • Rødt avvik varsler om at noe mer alvorlig har skjedd, og prøven til kandidaten pauses automatisk og umiddelbart. 

  Ved rødt avvik er det nødvendig at du som prøveleder sjekker opp i dette nærmere hos kandidaten. Prøven til kandidaten kan ikke startes igjen før du eventuelt starter den opp igjen. Om prøven skal startes opp igjen for kandidaten, eller ikke, er noe du må avgjøre basert på hvilket avvik som har oppstått.Hvordan vises avvik i systemet?


1. Om det oppstår avvik hos en kandidat får man varsel om det under kolonnen som heter "Avvik". Tallet viser antall avvik som har oppstått, og vil til enhver tid oppdateres for hvert nye avvik som oppstår.


Under "Status", ved siden av progresjonsbaren, ser du et rødt pausesymbol. Dette signaliserer at det er et rødt avvik som har oppstått hos kandidaten. og at prøven er blitt automatisk pauset.
2. For å få en mer detaljert oversikt over avvikene, klikk på navnet til kandidaten for å få opp dette vinduet.

I bildet nedenfor ser man at det er listet opp to røde varseltrekanter. Det betyr at det har oppstått to røde avvik hos kandidaten, og prøven til kandidaten er blitt automatisk pauset. Du som prøveleder må sjekke opp i dette før du eventuelt gjenopptar prøven til kandidaten igjen. Under"Tidspunkt" kan du se nøyaktig klokkeslett for når avviket oppsto.
3. Til høyre for avviket er det en blå infoknapp. Om du holder musen over infoknappen får du opp beskrivelse av hva avviket betyr, og grunner til at avviket oppsto.

Ta kontakt med Support om du har spørsmål om avvik, eller er usikker på avvikenes betydning.  Kontaktinformasjon finner du nederst på siden her.

11. Pause og gjenoppta eksamen for én kandidat


Pause prøve for én kandidat

Det er mulig for prøveleder å pause prøven til en kandidat. Prøven og prøvetiden stopper da opp. 


    1. Trykk deg inn på navnet til kandidaten i listen, og trykk så på den gule knappen "Paus denne prøven".


    2. Kandidaten sin skjerm vil bli svart og det vil komme opp beskjed om at prøven er satt på pause.
3. Etter du har trykket på "Paus denne prøven" vil knappen endres til "Gjenoppta prøve"


4. For å gjenoppta prøven som er pauset klikker du på "Gjenoppta prøve". Prøven til kandidaten vil da             fortsette fra der den ble pauset.


12. Pause og gjenoppta eksamen for alle kandidater

Det er også mulig for en prøveleder å pause prøven for alle kandidater samtidig.


    1. Stå i oversikten over alle kandidatene. 


    2. Klikk på "Pause alle eksamener" oppe på menyen.
3. Når du har pauset alle eksamenene vil du se at teksten endrer seg til "Gjenoppta alle eksamener". Det vil også bli lagt til et lite rødt pausesymbol til høyre for progresjonsbaren for å visualisere at prøven er pauset. Kandidatene får opp beskjed på skjermen sin om at prøven er pauset.

4. For å gjenoppta prøvene som er pauset klikker du på "Gjenoppta alle eksamener". Prøven til kandidatene fortsetter da automatisk fra der den ble pauset. 

13. Lever prøve 


Du som prøveleder har tilgang til å levere inn prøven til kandidatene. Denne funksjonen kan brukes om kandidater har problem med å levere inn prøven på egenhånd i appen, eller om du som prøveleder (av ulike årsaker) har behov for å umiddelbart avslutte prøven til en kandidat.1. For å levere prøven til en kandidat trykker du deg inn på navnet til kandidaten slik at du får opp dette vinduet:
2. Klikk på "Lever prøve" (som markert i bildet ovenfor).3. Prøven til kandidaten er levert inn og vil havne under "Gjennomførte prøver".
4. Har du flere kandidater som tar prøver vil prøvene vises under "Pågående eksamener". Etterhvert som kandidatene leverer inne prøvene vil de havne under "Gjennomførte prøver".

14. Sjekk resultat 


1. Når en kandidat er ferdig og har levert inn prøven sin kan man sjekke resultatet. Om en kandidat har bestått eller ikke bestått vises under "Resultat".
2. Ønsker du en mer detaljert oversikt for å se hvor mange feil/riktige svar kandidaten hadde, kan du klikke på navnet til den enkelte kandidaten. I denne oversikten ser du resultat, poeng og starttid/sluttid for eksamen. Her vises også en oversikt over alle avvik som kan ha oppstått under prøven til en kandidat.

3. Kandidaten får opp denne oversikten i appen etter at prøven er levert.

15. Avslutt eksamen

NB! Det er viktig at man avslutter eksamen etter at alle prøvene er ferdig. Blir ikke eksamen avsluttet så sendes ikke resultatet til kandidatene over til Jegerregisteret.

Glemmer du å avslutte eksamen kan du logge deg inn i ettertid og avslutte.


Det er viktig at man avslutter en eksamen for at kandidatenes resultat skal bli sendt over til Jegerregisteret. Avslutt eksamen når alle pågående prøver er ferdige og har havnet under "Gjennomførte prøver".


1. Trykk på "Avslutt eksamen" oppe til høyre på menyen.
2. Du vil få opp et vindu slik som på bildet under. Bekreft at antall gjennomførte prøver stemmer overens med tallet som vises i vinduet. 
3. Klikk på "Avslutt prøve". Resultatene til kandidatene vil bli oversendt til Jegerregisteret i løpet av natten.
16. Liste over kandidater som har strøket på prøven

Det er nå mulig for kommuneansvarlig å gå tilbake i ettertid og finne ut hvem som har strøket på jegerprøveeksamen.1. Trykk på administrasjon og velg "Kandidater med stryk".
2. Du er kommet til liste med oversikt over alle kandidater som har strøket. Her ser du fullt navn, brukernavn, e-post og mobilnummer til kandidaten, samt hvilken dato prøven de strøk på ble tatt. 

3. Listen viser de kandidatene som har strøket 1 måned tilbake i tid. For å se lengre tilbake i tid, bruk datofiltreringen.

4. For å sende e-post til kandidatene kan du huke av i boksene til venstre for navnet til kandidaten og trykke på "Send e-post"


17. Logg ut


Etter at eksamen er avsluttet kan du logge deg ut.


    1. Trykk på navnet ditt oppe til høyre.


    2. Trykk på "Logg ut" på nedtrekksmenyen.

18. Kontaktinformasjon Enovate Support

NB! Enovate er bare teknisk ansvarlig for systemet som er laget på bestilling for Miljødirektoratet. Vi besvarer kun spørsmål som er av teknisk karakter og direkte omhandler systemet. Spørsmål som ikke faller inn under kategorien "tekniske spørsmål" bes rettet direkte til MiljødirektoratetÅpningstider

 • Mandag - fredag: kl.08.00 - 21.00
 • Lørdag - søndag: kl.09.00 - 13.00Kontaktinformasjon

 • E-post: support@enovate.no
 • Telefon : 400 02 138 På grunn av stor pågang på vår supporttelefon ber vi om at saker som ikke haster sendes inn til oss på e-post. 


Vi ber om at telefon bare brukes i tilfeller der det haster og man har behov for umiddelbar hjelp (f.eks om man har behov for teknisk bistand under gjennomføring av jegerprøveeksamen). 


Vi svarer på innkomne e-poster og chatter fortløpende i vår åpningstid, og du vil få svar så fort som mulig.


.

.


Informasjon om jegerprøvekurs, jegerprøveeksamen og annet finnes på denne siden: https://jegerproveeksamen.no/